Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, μίλησε στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Jacques Delors που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 5 Δεκεμβρίου 2022. Στο συνέδριο μίλησαν, μεταξύ άλλων, και ο Josep Borrell,  Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.