Ο Μπλεντάρ Φετά, Διεθνολόγος και Ερευνητής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρακολούθησε το Φόρουμ Νέων Ερευνητών του Euromed στη Βαρκελώνη, όπου πάνω από 50 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και 20 ειδικοί από διαφορετικά ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον Ευρωμεσογειακό χώρο συζήτησαν για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην περιοχή.

Στην παρουσίασή του, ο Φετά μίλησε για την διάδοση του εξτρεμισμού και των θεωριών συνομωσίας μέσω του διαδικτύου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στις ομάδες αυτές στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Σύμφωνα με τον Φετά «η διαδικτυακή εξτρεμιστική προπαγάνδα και η διάδοση των συνομωσιών μέσω του διαδικτύου αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και για τη δημόσια τάξη. Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις εξτρεμιστικές ομάδες και φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές υιοθετούν τις ψηφιακές καινοτομίες γρηγορότερα από ό,τι οι αντίστοιχες κρατικές αρχές είναι σε θέση να ανταποκριθούν, και ως εκ τούτου, έχουν ενισχύσει το ψηφιακό τους πλεονέκτημα».