Ο Λουκάς Τσούκαλης Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής της Sciences Po, στο Παρίσι συμμετείχε στις 6 Νοεμβρίο στο Συνέδριο που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες το European Policy Centre (EPC) και είχε ως θέμα: “Προοπρικές και προτεραιότητες της ΕΕ 2019-2014”.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ περιέγραψε τον κόσμο που ζούμε σαν έναν κόσμο “νταήδων”, εντός του οποίου η ΕΕ – προκειμένου να αποφύγει την περιθωριοποίηση- δεν θα έπρεπε να δρα σαν “ήπια δύναμη” (soft power) .

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο του EPC, εδώ.