Ο Λουκάς Τσούκαλης συμμετείχε με άρθρο του στην πρωτοβουλία του Terra Nova “La grande conversation 2022”.

Το άρθρο με τίτλο “Qui a besoin de la France ?” αναδεικνύει την κρισιμότητα των επικείμενων γαλλικών προεδρικών εκλογών για τους Ευρωπαίους. Η Γαλλία επέδειξε φαντασία και τόλμη, προωθώντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις πρόσφατες κρίσεις. Για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, στην ενεργειακή πολιτική και στην άμυνα, η γαλλική φωνή θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και τα επόμενα χρόνια.