Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Άμστερνταμ (ACES), διοργάνωσε το συνέδριο λήξης του έργου του Δικτύου Jean Monnet για τις σχέσεις ΕΕ-Μέσης Ανατολής EUMENIA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουνίου 2022 στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συζήτησε το θέμα “Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία: Επανεξετάζοντας τη φύση της σχέσης”.