Το Crisis Group 2020 Watch List Virtual Policy Dialogue ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 με μια πρώτη συνεδρία με τίτλο «Αντίκεινται οι φιλοδοξίες εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης;» στην οποία συμμετείχε ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μαζί με άλλους  εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, για να συζητήσουν τις κατευθύνσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, να αξιολογήσουν τα σημεία έντασης στην περιοχή και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα κίνητρα και αντικίνητρα που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετριασμό των εντάσεων με την Άγκυρα.

Η μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμή εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.