Ο Γιώργος Παγουλάτος, Kαθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε στις 1ο Οκτωβρίου 2017 σε εκδήλωση με θέμα: «Έθνη Κράτη ή Κράτη Μέλη; Επανασχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία διοργανώθηκε από την Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση, τον ιστορικό ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στη δέσμευση των ευρωπαϊκών κρατών σε ειρηνική συνεργασία καθώς και για την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τις ελλείψεις που αποκάλυψε στην τρέχουσα δομή της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.