Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης, ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές σε μεγάλο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στο Λουξεμβούργο για τα πενήντα χρόνια από την έκθεση Βέρνερ (Werner Report), η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία για τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία εδώ.