Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 ο Καθηγητής Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος έδωσε την Κεντρική Ομιλία του Συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ελληνική πολιτική σκηνή μετά τις τριπλές εκλογές του 2019 με θέμα «Λαϊκισμός, κόμματα, πολιτική συμμετοχή και οικονομική κρίση: θεωρητικές προσεγγίσεις και συγκριτική πολιτική ανάλυση Ελλάδας-Πορτογαλίας, 2010-2019». Το Συνέδριο έλαβε χώρα διαδικτυακά.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.