Από τις 6 ως τις 8 Μαρτίου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Βερολίνου με θέμα το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της ομιλίας του κ. Σωτηρόπουλου ήταν: «Το ελληνικό κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας».