Το European Policy Institutes Network (EPIN), στη νέα του Έκθεση με τίτλο “‘Coronationalism’ vs a geopolitical Europe? EU external solidarity at the time of Covid-19″ περιλαμβάνει ανάλυση του Δρος Δημήτρη Κατσίκα, Κύριου Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και της Δήμητρας Τσίγκου, Βοηθού Ερευνήτριας και Υποτρόφου της Ερευνητικής Έδρας Ιδρύματος Λεβέντη με θέμα “Greece: No public debate, but foreign aid suspended for the time being”.