Το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Πασχαλίδη, Ερευνητή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και του Μανούσου Μαραγκουδάκη, «Το Βέβηλο και το Ιερό στον Αναρχισμό: Μία πολιτισμική ανάλυση του αναρχικού εαυτού και της αναρχικής δράσης στην Ελλάδα», θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις PROPOBOS.

Λίγοι έχουν ασχοληθεί με τη δράση του αναρχισμού στην Ελλάδα, τον τρόπο που αυτός εκφράζεται και το πώς συνδέεται με την ελληνική κουλτούρα. Το βιβλίο μελετά μια πλειάδα αναρχικών κειμένων και βασικούς αναρχικούς ιδεότυπους, για να καταλήξει σε μια πρωτότυπη κατηγοριοποίηση του ελληνικού αναρχισμού, μια κατηγοριοποίηση που αποκαλύπτει τις συλλογικές αναπαραστάσεις, κοσμοθεάσεις και οράματα του αναρχοαυτόνομου χώρου σήμερα στην Ελλάδα.