Μελέτη του Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δ. Σωτηρόπουλου, με θέμα: “Η οπισθοχώρηση της δημοκρατίας στην Ελλάδα του σήμερα” δημοσιεύεται από το Friedrich Ebert Stiftung.

Μεταξύ των κύριων συμπερασμάτων της έρευνας είναι τα εξής:

  • Η δημοκρατία στην Ελλάδα “επιβίωσε” από την οικονομική κρίση, αλλά τα μακροπρόθεσμα προβλήματά της έχουν οξυνθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει να οπισθοδρομεί.
  • Η οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας δεν συνδέεται μόνο με την σοβαρότητα της πρόσφατης κρίσης, αλλά και με τις μακροχρόνια ιστορική κληρονομιά, όπως είναι οι πολιτικές πελατειακές σχέσεις, ο λαϊκισμός και η διαφθορά.
  • Ο λαϊκισμός έχει εξουδετερώσει την διαφάνεια και τον έλεγχο, ενώ έχει επηρεάσει αρνητικά το κράτος δικαίου.

Διαβάστε την έρευνα, στα αγγλικά, εδώ.