Υπάρχουν κυρίως οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την πρωτοβουλία 3SI, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη έργων υποδομής μετά από αρκετά χρόνια κρίσης χρέους. Η διασυνοριακή συνδεσιμότητα με τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή συνοχή και ανάπτυξη ιδίως της Βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε εδώ την ανάλυση της Παναγιώτας Μανώλη, Ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ.