Ο εκδοτικός οίκος Routledge συμπεριέλαβε μελέτη του Δρ. Παναγιώτη Μπάρκα στον συλλογικό διεπιστημονικό τόμο: “Central and South-Eastern Europe 2023“.

Η μελέτη του Δρ. Μπάρκα αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία και αποτελεί κεφάλαιο του τόμου με σειρά οικονομικών, ιστορικών και γεωγραφικών μελετών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.