Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης δημοσίευσε ένα σύντομο κεφάλαιο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος ως Αναδυόμενη Ζώνη Κρίσης: Η Ελλάδα και η Κύπρος σε ένα Άστατο Περιφερειακό Περιβάλλον» στο Η Ανατολική Μεσόγειος σε Αχαρτογράφητα Νερά: Απόψεις για την Αναδυόμενη Γεωπολιτική Πραγματικότητα (Michaël Tanchum (εκδ.)Ankara: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Turkey, 2020, pp. 25-30).

 Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.