Για τις προοπτικές της ανάκαμψης της ευρωζώνης (“Prospects of a eurozone recovery“) γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο συλλογικό τόμο του Foundation for European Progressive Studies, FEPS Progressive Yearbook 2021.

Στον Τόμο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων ο László Andor, o Andrew Watt, η Maria João Rodrigues και ο Xavier Prats Monné.

Μπορείτε να δείτε όλα τα κείμενα εδώ.