Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Kαθηγητής Λουκάς Τσούκαλης ήταν ο κεντρικός ομιλητής στον «Ευρω-Κινεζικό Διάλογο», συνάντηση που διοργανώθηκε στο Πεκίνο στις 21-22 Οκτώβριου 2013 απο τα κορυφαία ινστιτούτα διεθνών σχέσεων Ευρώπης και Κινας. Ο κ. Τσούκαλης μίλησε για τη σημερινή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προοπτικές για το μέλλον.