Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σχετικά με τη στενότερη αμυντική συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ; Τι δυναμική έχει η προοπτική αυτή και πώς διαφέρει από αντίστοιχα εγχειρήματα του παρελθόντος; Μπορεί να συμβάλει η συνεργασία αυτή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα; Προκύπτει κίνδυνος διάρρηξης των σχέσεων της ΕΕ με τις ΗΠΑ σε περίπτωση τέτοιας προσπάθειας;

Στα ερωτήματα αυτά απαντάει ο Σπύρος Μπλαβούκος, Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε κείμενό του με τίτλο Stronger Together – Greece: You Can’t Choose Your Neighbours but You Can Choose Your Friends που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του γαλλικού think tank Institut Montaigne” σε αφιέρωμα για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ολοκλήρωσης.