Η Ευγενία Βέλλα, από κοινού με τους Dennis Hutschenreiter and Tommaso Santini, δημοσίευσαν ένα δοκίμιο εργασίας με τίτλο: ‘Automation and Sectoral Reallocation’ στην ιστοσελίδα του Barcelona Graduate School of Economics.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο εδώ.