Η Έφη Φωκά, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε σχετικά με την “Θρησκεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα” στα πλαίσια του συνδερίου ‘Universality v Particularity: Human Rights and Religions’, το οποίο διοργανώθηκε από το πρόγραμμα για διδακτορικούς φοιτητές «Human Rights, Society, and Multi-Level Governance», που πραγματοποιείται από τα Πανεπιστημία της Πάντοβα, του Ζάγκρεμπ, του Δυτικού Σύντνεϋ, το Πάντειο στην Αθήνα, και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Η κυρία Φωκά μιλήσε σε θέματα όπως η θρησκευτική εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, οι απαγορεύσεις των προσηλυτισμών, οι περιορισμοί στο νομικό καθεστώς των θρησκευτικών μειονοτήτων, οι νόμοι περί βλασφημίας και οι περιορισμοί των δικαιωμάτων που σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικής ηθικής (π.χ. γάμος ομοφυλοφίλων), και τον αντίκτυπο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις ελευθερίες που συνδέονται με τη θρησκεία στην Ελλάδα.