9-10 Ιουνίου 2017

Ινστιτούτο LichtenbergKolleg, Γκέτινγκεν

Η Έφη Φωκά, Κύρια ερευνήτρια του έργου Grassrootsmobilise, συμμετείχε στο workshop ‘Religious freedom and the varieties of religious establishment – National identities, public morals and cultural values’ μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Göttingen και συγκεκριμένα του Lichtenberg-Kolleg, Institute of Advanced Study. Η παρουσίαση της Έφη Φωκά “Religion and national identity on trial: the impact of the ECtHR on religious freedom at the grassroots level” βασίστηκε στα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος Grassrootsmobilise.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.