Η Στέλλα Λαδή είναι η κύρια ερευνήτρια δύο ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το Research England για τον ρόλο των ειδικών και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στο σχεδιασμό των πολιτικών περιορισμού της Covid-19 καθώς και στις πολιτικές εμβολιασμού.

Το ερευνητικό έργο ‘A global mapping of vaccination policies and the role of experts’ (Παγκόσμια χαρτογράφηση των πολιτικών εμβολιασμού και ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων), που χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό Research England, μελέτησε τα προγραμμάτα εμβολιασμού κατά της Covid-19 σε διαφορετικές χώρες με δεδομένα σχετικά με τη χρήση εμπειρογνωμόνων και τεκμηριωμένων πολιτικών στη διαχείριση της πανδημίας για τη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη.

Ο χάρτης αποκαλύπτει ότι μία ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Πορτογαλίας – στις οποίες το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων είναι πολύ υψηλό – βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε εμπειρογνώμονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώμες για αποφάσεις σχετικά με τη σειρά προτεραιοποίησης των ομάδων του πληθυσμού για εμβολιασμό καθώς και τη χορήγηση των εμβολίων. Οι χώρες αυτές στήριξαν επίσης τις ενημερωτικές καμπάνιες τους σε εμπειρογνώμονες, παρουσιάζοντας τις στρατηγικές τους για τον εμβολιασμό ως απόρροια της καλύτερης διαθέσιμης έρευνας.

Αντίθετα, χώρες των οποίων τα προγράμματα εμβολιασμού σχεδιάστηκαν βάσει πολιτικών κριτηρίων και όχι επιστημονικών εισηγήσεων – συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Βουλγαρίας – βρέθηκαν αντιμέτωπες με αντιπαραθέσεις τόσο μεταξύ εθνικών φορέων εμπειρογνωμοσύνης όσο και μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων.

Μια τελευταία ομάδα χωρών – συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Κένυας και του Λιβάνου – υιοθέτησε μια μικτή προσέγγιση, ακολουθώντας τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και πολιτικά κριτήρια.

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι οι πολιτικές έχουν μικρότερο αντίκτυπο στην απόφαση του ατόμου να εμβολιαστεί από ότι η γενικότερη στάση του πληθυσμού μιας χώρας απέναντι στα προγράμματα εμβολιασμού: αυτό είναι εμφανές στις περιπτώσεις της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας, αλλά και της Βουλγαρίας.

Φαίνεται επίσης ότι η απόφαση του ατόμου να εμβολιαστεί μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την ενημερωτική καμπάνια της κυβέρνησης καθώς και από τη συστηματική επικοινωνία αξιόπιστων πληροφοριών σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση θέσεων που αντιτίθενται στον εμβολιασμό.

Ο διαδραστικός χάρτης παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στα προγράμματα εμβολιασμού 16 χωρών, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο.

Για να εξερευνήσετε το χάρτη, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.qmul.ac.uk/gpi/projects/covid-map/