Η Δρ Ευαγγελία Ψυχογιόπουλου, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη (10th ICCEDA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2019.

Η εισήγησή της επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση στόχων πολιτιστικής πολυμορφίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, εστιάζοντας στην πρόσφατη μεταρρύθμιση των εξαιρέσεων και περιορισμών επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/790.