Η Δρ Ευαγγελία Ψυχογιόπουλου, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και η συνεργάτιδά της, Federica Casarosa, ερευνήτρια στο Centre for Judicial Cooperation, European University Institute, συμμετείχαν στο σεμινάριο Digitalization, Ethics and EU Fundamental Rights, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2020.

Η ομιλία τους με τίτλο «Social media and the jurisprudence of national higher courts: What place for fundamental rights?» επικεντρώθηκε στη νομολογία των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση σε αποφάσεις που αφορούν στην ελευθερία της έκφρασης. H παρουσίαση βασίσθηκε σε ευρήματα του έργου Compact (Horizon 2020). Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Maastricht Centre for European Law και European Centre on Privacy and Cybersecurity