Η Δρ Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια και Επικεφαλής του Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετέχει στην Ερευνητική Ομάδα του έργου “EuroMeSCo: Connecting the dots“. Το έργο έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις επιτυχίες και τις επιπτώσεις των μεθόδων αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο και την περιοχή του Σαχέλ, καθώς και τις νέες τάσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούν οι διακινητές.