Η ‘Εφη Φωκά προσκλήθηκε να παρουσιάσει την έρευνά της με θέμα το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών μειονοτήτων και τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), όπως και το πρόγραμμα Grassrootsmobilise γενικότερα, στο σεμινάριο με θέμα: “Πως Αντιδρούν οι Θρησκευτικές Μειονότητες στον Νόμο” το οποίο οργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας και Θρησκευτικών Σπουδών του King’s College London.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου, η κα Φωκά παρουσίασε μαζί με ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους θρησκευτικών μειονοτήτων σε ένα κοινό που ασχολείται ενεργά με τη μελέτη των θρησκευτικών μειονοτήτων.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.