Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Tirana Observatory, η Αλεξάνδρα Βουδούρη αναλύει τον τρόπο, που τα μέσα μαζικής επικοινωνίας  σε Ελλάδα και Αλβανία παρουσιάζουν τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες. Αφορμή για την ανάλυση αυτή στάθηκαν δύο έρευνες κοινής γνώμης: η πρώτη, δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Αλβανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (AIIS) με τίτλο «Ελληνο-αλβανικές σχέσεις: Αντιλήψεις και Πραγματικότητες» και η δεύτερη από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας (OSFA) για τις «Σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας» (2021).

Βασισμένη στην υπόθεση ότι «τα ΜΜΕ και στις δύο χώρες συμβαδίζουν με τις πολιτικές των κυβερνήσεων» η μελέτη επιχείρησε να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα σε σχέση με τα δημοσιευμένα ρεπορτάζ στα ελληνικά και αλβανικά ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά): «πώς τα ΜΜΕ καλύπτουν τις διμερείς σχέσεις;»

Επιλέχθηκαν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα των διμερών σχέσεων την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2019 – Νοεμβρίου 2021: α. τη συμφωνία των δύο χωρών να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, τον Οκτώβριο του 2020, β. την έκθεση που διοργανώθηκε με θέμα «τη γενοκτονία κατά των Τσάμηδων» έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στα Τίρανα, τον Νοέμβριο του 2021.

Τα δύο αυτά θέματα επιλέχθηκαν, προκειμένου να εξηγηθούν συγκεκριμένα ευρήματα των δύο ερευνών κοινής γνώμης του AIIS και του ΕΛΙΑΜΕΠ & OSFA.

Η μελέτη δίνει κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τον τρόπο που τα ΜΜΕ τελικά «τροφοδοτούν» τη κοινή γνώμη στις δύο χώρες σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις, ενώ καταλήγει σε κάποιες προτάσεις για το πώς τα ΜΜΕ μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ατμόσφαιρας  αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη στα Αγγλικά εδώ.