Ο Ιωάννης Αρμακόλας έγινε μέλος, ανάμεσα σε άλλους διακεκριμένους ειδικούς, στη νεοϊδρυθείσα Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Κέντρου Πολιτικής Ασφάλειας του Βελιγραδίου (BCSP).

Η Επιτροπή αποβλέπει στη συνεργασία και το διάλογο ανάμεσα σε διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές, καθηγητές, μέλη της κοινότητας των δεξαμενών σκέψης και πρώην αξιωματούχους – ειδικούς στις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια και το κράτος δικαίου.

Η εν λόγω Επιτροπή δημιουργήθηκε, προκειμένου να συμβάλλει στη καλύτερη κατανόηση των Βαλκανίων σε διεθνές επίπεδο, στην έναρξη μιας συζήτησης για τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες τις περιοχής αλλά και να αναζητήσει λύσεις σε παλιές και νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια.

Κάποια από τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι οι: Srđan Cvijić, President of the International Advisory Committee, Rosa Balfour, Director, Carnegie Europe, Nikola Dimitrov, ex Minister of Foreign Affairs for North Macedonia, Hannes Swoboda, President of the International Insitute for Peace, Florent Marciacq, Deputy Secretary General & Research Fellow, Austro-French Centre for Rapprochement in Europe, Engjellushe Morina, Senior policy fellow with the Wider Europe Programme, European Council on Foreign Relations, Edward P. Joseph, Senior Fellow, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies

Περισσότερα για την Επιτροπή μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://bezbednost.org/en/the-bcsp-has-established-an-international-advisory-committee/