Ο Ιωάννης Αρμακόλας μετείχε στη δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής EUROPEUM και το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, ενόψει της Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου, είχε στόχο τη διεξαγωγή μιας ουσιαστικής συζήτησης μεταξύ ειδικών από τις δεξαμενές σκέψης και την ακαδημαϊκή κοινότητα με εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας, που ασχολούνται με την πολιτική της Διεύρυνσης της Ε.Ε, καθώς και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ιωάννης Αρμακόλας και Ivan Vejvoda, Permanent Fellow στο Institute for Human Sciences, IWM και επικεφαλής του Europe’s Futures program παρουσίασαν το πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο πολιτικής για την προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε: https://europesfutures.eu/static/uploads/what-is-to-be-done.pdf