Η μελέτη του ερευνητή του Δρ. Παναγιώτη Μπάρκα (με τον Δρ. Θοδωρή Κουναδέα και τον κ. Νικόλαο Δημήτριο Σπαθαράκη) με τίτλο “Financial and Macroeconomic Drivers of Bank Profitability: Evidence From Greek Systemic Banks During 2009-2019” δημοσιεύτηκε από το International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), τόμος 9(1).