Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης παρουσίασε την εισήγησή του με τίτλο «”Οι Αρμένιοι μας” ή “Εσωτερικός εχθρός”: Η Αρμενική Μειονότητα της Τουρκίας στην Εποχή του ΑΚΡ» στο Δέκατο Πέμπτο Ετήσιο Συνέδριο της ASMEA, 5-7 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.