Τον Οκτώβριο 2021, σε πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών που οργανώθηκε με λίγους μήνες καθυστέρηση (λόγω Covid), απονεμήθηκε στον Δρα Παναγιώτη Μπάρκα το Βραβείο 2020 της Τράπεζας της Ελλάδος (της Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών), με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την πρωτότυπη επιστημονική του μελέτη με θέμα «Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην Ελλάδα» .

Διαθέσιμο βίντεο από την τιμητική τελετή της Ακαδημίας Αθηνών (26/10/2021): http://www.academyofathens.gr/el/lectures/20211026