Η ερευνήτρια Α’ του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Ντία Αναγνώστου, δημοσίευσε ανάλυσή της με θέμα:  «Κυβέρνηση εναντίον Κράτους: o προβληματικός χαρακτήρας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα» στο Euroscope (Sussex European Institute). Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το κείμενο της Δρος Αναγνώστου (σελ. 25-26) .