Δημοσιεύθηκε βιβλιοκριτική του Γαβριήλ Χαρίτου στην επιθεώρηση Cyprus Review με τίτλο “Struggle for Survival – Aspects of Cypriot Political History after 1974“, Cyprus Review 34(2), 189-193.