Τα τελευταία χρόνια, η εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος βελτιώνεται συνεχώς. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και η υιοθέτηση νέων εργαλείων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της, συντέλεσαν στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, παλιές και νέες. Το παρόν άρθρο, που υπογράφει ο Δημήτρης Χ. ΚατσίκαςΚύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ εξετάζει τόσο τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις όσο και τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.