Άρθρο της Παναγιώτας Μανώλη και του Γιώργου Μαρή (2022) “Ελλάδα, Γερμανία και η Κρίση της Ευρωζώνης: Προτιμήσεις, Στρατηγική και Ασύμμετρη Ισχύς” δημοσιεύθηκε στο περιoδικό German Politics.
Οι συγγραφείς διερευνούν κατά πόσο η ασυμμετρία ισχύος αποτέλεσε τον παράγοντα που διαμόρφωσε τις προτιμήσεις και τη στρατηγική της Ελλάδας ως προς τις μεταρρυθμίσεις της ΟΝΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης.