| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Υποβολή αιτήσεων για τo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Κολλεγίου της Ευρώπης

college-of-europeΤο ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κολλέγιο της Ευρώπης και τους Έλληνες υποψήφιους, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένα ακαδημαϊκό κέντρο που στοχεύει στην προετοιμασία ατόμων για να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Έχει πέντε προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε μεταπτυχιακό τίτλο και λειτουργεί σε δύο πανεπιστημιακούς χώρους, στη Bruges (Βέλγιο) και τη Natolin (Πολωνία).  Οι τομείς των μονοετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι: Πολιτική Επιστήμη και Διοίκηση, Νομική, Οικονομικά καθώς και Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία στην ΕΕ. Και τα τέσσερα αυτά προγράμματα διδάσκονται στη Bruges. Το πέμπτο πρόγραμμα σπουδών είναι Διατμηματικό με αντικείμενο την Εσωτερική και Εξωτερική Διάσταση της ΕΕ και λειτουργεί στη Natolin.

Υποβολή αιτήσεων: Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητα: Ένα καλό πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο και η καλή γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 18η η Ιανουαρίου 2017. Πραγματοποιείται μια πρώτη επιλογή των υποψηφίων και ακολουθεί συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα, τον Απρίλιο / Μάιο από την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής συνοδευτικά συμπληρωμένα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα:

1. Την Αίτηση του Κολλεγίου της Ευρώπης (συμπληρώνεται online).

2. Ένα βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.

3. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο) – Σε περίπτωση που αναμένετε το πτυχίο, παρακαλείσθε να το στείλετε μόλις το λάβετε.

4. Αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη είτε από το ΥΠΕΞ, ή από δικηγόρο).

5. Αντίγραφα των πτυχίων ξένων γλωσσών (δεν χρειάζονται επικύρωση).

6. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.

Δεν χρειάζονται περαιτέρω συνοδευτικά έγγραφα. Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν απουσιάζουν από το φάκελο της αίτησης σας συνοδευτικά έγγραφα και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στις σπουδές σας, η αίτηση σας δεν θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του Κολλεγίου της Ευρώπης αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). (ΦΕΚ Αρ. Φ. 130, 8 Ιουνίου 2007).

Οι αιτήσεις για το Κολλέγιο της Ευρώπης συμπληρώνονται και κατατίθενται  ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κολλέγιο της Ευρώπης και για έντυπο υλικό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ματίνα Μεϊντάνη, τηλ: 210 360 7611 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ltsoukalis_assistant@eliamep.gr .

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »