| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Ερευνητικές δραστηριότητες στη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση

ruby photoΕρευνητική Ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε Θέματα Μετανάστευσης

Επικεφαλήςκα Έντα Γκέμι

ΕρευνήτριεςΔρ. Αγγελική Δημητριάδηκα Μικαέλα Μαρούφωφκα Μαρίνα Νικόλοβα, κα Δανάη Αγγελή

Καθηγήτρια. Άννα Τριανταφυλλίδου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι συνεργάτις της ερευνητικής ομάδας.

Τρέχουσες έρευνες

Η ερευνητική ομάδα μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2012 ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες (IRMA). Η μελέτη χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας μέσω του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ και θα διαρκέσει 36 μήνες.

Παράλληλα, η ομάδα εκπονεί το πρόγραμμα MIDAS  που έχει σκοπό την αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα. To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Open Society Foundations και θα έχει διάρκεια ως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Επιπλέον, το  ΕΛΙΑΜΕΠ και οι ερευνήτριες Έντα Γκέμι και Μαρίνα Νικόλοβα έχουν οριστεί ως εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα του Ερευνητικού Προγράμματος MIPEX 2015: «Πολιτικές ένταξης: Ποιος επωφελείταιΗ ανάπτυξη και η χρήση δεικτών στη συζήτηση για την ένταξη». Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) και το Migration Policy Group (MPG).

Οι ερευνήτριες Δρ Ντία Αναγνώστου και Άννα Κανδύλα και το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ASSESS  (Αξιολογώντας τα μέτρα για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων μεταναστών) που θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την ένταξη των μεταναστών. Ειδικότερος στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κοινών προτύπων ένταξης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρωπων (trafficking).

Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα

Οι ερευνήτριες Έντα Γκέμι και Μαρίνα  Νικόλοβα και το  ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν οριστεί ως εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα στον  ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών  από το 2010. Η οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ιστοχώρου για την Ένταξη συντονίζεται από το Migration Policy Group (MPG) στις Βρυξέλλες.

Επίσης, από το 2010, η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου έχει  οριστεί ως ανταποκρίτρια της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ για την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα  Διεθνούς Μετανάστευσης που συντάσσει κάθε χρόνο την έκθεση International Migration Outlook.

Παράλληλα, η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου (με τη συνεργασία της ερευνήτριας κας Μικαέλας Μαρούφωφ) ήταν οι εθνικοί ανταποκριτές για την Ελλάδα στο Δίκτυο Εμπειρογνώμων σε θέματα Μετανάστευσης, Εργασίας και Κοινωνικής Ένταξης (LINET) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) (2010-2012).

Νέες δημοσιεύσεις

Υπό έκδοση

Triandafyllidou, A. 2015 . The Routledge Migration and Asylum Handbook, London: Routledge, forthcoming in fall 2015

Triandafyllidou, A. and Isaakyan, I. 2015. High Skill Migration and Recession: Gendered Perspectives, London: Palgrave, forthcoming in summer 2015

Triandafyllidou, A. and Marchetti, S. (2014) (eds) Employers, Agencies and Migration: Care Work in Europe, Aldershot: Ashgate, in press, 2014

Προηγούμενες δημοσιεύσεις

Triandafyllidou, A. and Gropas, R. (2014) European Immigration: A Sourcebook, second, new and expanded edition, Aldershot: Ashgate, 2014

Triandafyllidou, A. (2013) (ed) Circular Migration between Europe and its Neighbourhood: Choice or Necessity?, Oxford: Oxford University Press, published on 24 August 2013

Triandafyllidou, A. (2013) Irregular Migrant Domestic Workers in Europe: Who Cares?, Aldershot: Ashgate (published February 2013)

Triandafyllidou, A. and Maroukis, T. (2012) Migrant Smuggling. Irregular Migration from Asia and Africa to Europe, London: Palgrave, published on 13 April 2012

Triandafyllidou, A. Modood, T. and Meer, N. (2011) (eds) European Multiculturalisms, Edinburgh: Edinburgh University Press (published November 2011)

Προηγούμενες έρευνες

Από το Δεκέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στην υλοποίηση του Έργου 4.1α./2011: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών», με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Ταμείου Ένταξης. Ο βασικός στόχος του Έργου ήταν η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών/ επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ακόμα, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα MOVEACT που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2013 και αφορούσε την κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών που μεταναστεύουν εντός της ΕΕ. Η έρευνα συγκρίνει τις διεργασίες κοινωνικής και πολιτικής ένταξης όσων έχουν μετακινηθεί για λόγους αναψυχής-(π.χ. οι Γερμανοί ή οι Βρετανοί κινούνται προς τη νότια Ευρώπη για να αλλάξουν τρόπο ζωής) έναντι των οικονομικών μεταναστών (π.χ. Ρουμάνοι και Βούλγαροι, οι οποίοι μεταναστεύουν για την εύρεση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης και μιας καλύτερης ζωής.)

 

 

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  Ενημερωτικό Δελτίο ELIAMEP Times
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »