| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Mercator European Dialogue

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο διάλογος μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με πολιτικά ζητήματα εξελίσσεται με αυξανόμενη ένταση και συχνά διχαστικά. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια απέκτησαν μεγαλύτερη επιρροή στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Καθ ‘όλη την διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τα εθνικά κοινοβούλια ψήφιζαν συστηματικά μέτρα με βαρύνουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και συνολικά για την ΕΕ. Επιπλέον, πληθώρα νέων φορέων ενεπλάκη στην εκλογική διαδικασία, μεταστρέφοντας κατ’αυτό τον τρόπο το πολιτικό τοπίο και το δημόσιο διάλογο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδρυμα Stiftung Mercator εγκαινίασε το εγχείρημα «Mercator European Dialogue» σε συνεργασία με το German Marshall Fund (GMF) στη Γερμανία, το Istituto Affari Internationali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα. Το προαναφερθέν εγχείρημα στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα απαρτίζεται τόσο από νέα όσο και από έμπειρα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων. Η ανταλλαγή ιδεών θα πραγματοποιείται μέσω καινοτόμων συνεδριάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο διάδρασης και διαλόγου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και από το 2017 επίσης από το King Baudouin Foundation.

Για τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων το εγχείρημα «Mercator European Dialogue» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, δημιουργίας επαφών με συναδέλφους τους από άλλα κράτη, διοχέτευσης των ανησυχιών τους από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύτερης κατανόησης των αναδυόμενων τάσεων.

Το «Mercator European Dialogue» πραγματοποιεί δραστηριότητες σε δύο επίπεδα :

1. Σε περιφερειακό επίπεδο με μια σειρά μικρότερων διμερών ή πολυμερών συναντήσεων και

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διοργάνωση τριών ή τεσσάρων συναντήσεων που θα φέρουν σε επαφή 35-40 μέλη εθνικών κοινοβουλίων από διαφορετικά κράτη.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο Mercator European Dialogue

 

Εκδηλώσεις 2017:

4ος Διάλογος Προγράμματος Mercator European Dialogue «Εurope: The Journey Ahead», Βερολίνο, 12-13 Μαΐου 2017

 

Εκδηλώσεις 2016:

Ομάδα Εργασίας “EU strategic vision” Ρώμη, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ομάδα εργασίας “Reconnecting the People with Europe”, Βαρκελώνη, 4 Μαρτίου 2016

Ομάδα Εργασίας “Refugees and Immigration”, Αθήνα – Λέσβος 7-9 Μαρτίου 2016

2ος Διάλογος Προγράμματος Mercator European Dialogue, Αθήνα, 15-17 Απριλίου 2016

Ομάδα εργασίας “Sustainable Development in Europe”, Βιέννη 24-25 Ιουνίου 2016

3ος Διάλογος Προγράμματος Mercator European Dialogue “Quo Vadis EU? Brexit, Political Polarization and Democratic Deconsolidation”, Μπρατισλάβα 14-16 Οκτώβριου 2016

Ομάδα εργασίας: «EU-Turkey Relations Between the Refugee Crisis and the Failed Coup», Αθήνα 3-4 Νοεμβρίου 2016

Ομάδα εργασίας “Implementing the EU Global Strategy: A Common Strategy for a Stronger EU”, Ρώμη 11-12 Δεκεμβρίου 2016

Εκδηλώσεις 2015:

Ομάδα Εργασίας “EU Enlargement at a Crossroad”, Ρώμη, 16-17 Ιουλίου 2015

1ος Διάλογος Προγράμματος Mercator European Dialoge, Βερολίνο, 4-5 Σεπτέμβιου 2015

Ομάδα Εργασίας “German Leadership, Responsibility, Solidarity?” , Βερολίνο 25-26 Νοέμβριου 2015

Δείτε το νέο μας βίντεο:

M

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »