| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και πολιτιστική πολυμορφία στο χώρο της μουσικής

Στόχος της μελέτης ‘Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Πολιτιστική Πολυμορφία στο Χώρο της Μουσικής’ υπήρξε η καταγραφή των εξελίξεων της αγοράς όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η διερεύνηση της επίδρασης της σχετικής Ευρωπαϊκής πολιτικής στους εθνικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και στην πολιτιστική πολυμορφία στο χώρο της μουσικής.

Το μοντέλο που υιοθετείται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργικότητα και να καθορίσει την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα ποικίλων μουσικών έργων και ρεπερτορίων. Ο τρόπος συλλογής και διανομής των δικαιωμάτων στους δημιουργούς και τους λοιπούς δικαιούχους αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και την παρουσία διαφόρων ειδών μουσικής στην αγορά.

Η μελέτη ανατέθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βασίστηκε στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν ως ‘case-studies’. Οι χώρες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία. Για την πραγματοποίηση της μελέτης το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάστηκε με ειδήμονες σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις παραπάνω χώρες.

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2008-Ιούνιος 2009

Χρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Directorate General for Internal Policies, Policy Department Structural and Cohesion Policies)

Συντονιστής της μελέτης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Η ερευνητική ομάδα

Επιστημονικός συντονιστής: Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου

Εθνικοί εμπειρογνώμονες

Καθ. Thomas Hoeren (Hoeren@uni-muenster.de), Institute for Information, Telecommunication and Media Law (ITM), University of Muenster

Christine Altemark (ine_altemark@gmx.de), Institute for Information, Telecommunication and Media Law (ITM), University of Muenster

Δρ. Giuseppe Mazziotti (giuseppe.mazziotti@gmail.com), University of Copenhagen

Simona Florio (simonaflorio@yahoo.it), Università degli Studi Roma Tre

Δρ. María José Iglesias (maria-jose.iglesias@fundp.ac.be), Research Centre in IT and Law (CRID), University of Namur

Violaine Dehin (violaine.dehin@fundp.ac.be), Research Centre in IT and Law (CRID), University of Namur

Καθ. Katharine Sarikakis (k.sarikakis@leeds.ac.uk), Centre for International Communications Research, University of Leeds

Οικονομικός αναλυτής: Καθ. Ελευθέριος Ζαχαρίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ezachar@aueb.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ Ευαγγελία Ψυχογιοπουλου (epsychogiopoulou@eliamep.gr), Ερευνήτρια Β, ΕΛΙΑΜΕΠ

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »