Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships”  (MSCA-IF-2018).

O υποψήφιος ερευνητής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας αλλά δεν πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 14/09/2015-14/09/2018 (γενικός κανόνας κινητικότητας/mobility rule).

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για υποψηφίους με διδακτορικό, που θέλουν να έρθουν να διεξάγουν την έρευνα τους στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Ατομικών Υποτροφιών:  Ευρωπαικές Υποτροφίες (European Fellowships) και Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships).

– Οι Ευρωπαικές Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 χρόνια.

– Οι Διεθνείς Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή σε φορέα τρίτης χώρας (όπως Αμερική) για 1-2 χρόνια και επιστροφή του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο ερευνητής μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondments) σε φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 3 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος φιλοξενεί το έργο REPLICIAS (Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje), με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships” του έτους 2016.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, μπορούν να σταλούν μέχρι 30 Ιουνίου 2018 στο email development@eliamep.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” :

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html