Οι αιτήσεις του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε Έλληνες και Αλλοδαπούς ξεκίνησαν.

Θα χορηγηθούν:
▪ έως 55 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020*, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
▪ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις
▪ σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
▪ αποκλειστικά για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης

Ειδικότερα για τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών οι υποψήφοι μπορεί να κατέχουν τίτλους από τις εξής κατευθύνσεις:

– Ειδική αγωγή
– Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ανθρωπογεωγραφία
– Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις, μόνο για σπουδές που αφορούν:
– Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
– Αστικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
– Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (
Intellectual Property Rights)
– 
Eμπορικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
– Δίκαιο Ανταγωνισμού (
Competition Law)
– Οικονομικά, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
– Οικονομικά της Καινοτομίας
– Οικονομικά της Πληροφορίας
– Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
– Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
– Δημοσιογραφία Δεδομένων (
Data Journalism)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.