Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD ανακοίνωσε υποτροφίες στη Γερμανία για το έτος 2020

Υποτροφίες για Φοιτητές
Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων
Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
Προϋποθέσεις: Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας ή βασικού πτυχίου τουλάχιστον 7,0
Ποσό: 850 ευρώ μηνιαίως
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
Έναρξη υποτροφίας: Χειμερινό εξάμηνο 2020/21

Υποτροφία Θερινών Τμημάτων Γλώσσας
Απευθύνεται σε: Ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Σκοπός: Παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας/σεμιναρίων γνωριμίας με την χώρα και τον πολιτισμό (Landeskunde)/μαθήματα επιστημονικής ορολογίας
Χρονική διάρκεια: 3-4 εβδομάδες κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος έως Οκτώβριο 2019)
Προϋποθέσεις: Γνώση της Γερμανικής σε επίπεδο Β1 έως C1
Ποσό: 950 ευρώ (εφάπαξ)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2019
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019

Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών
Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
Ποσό: 850 ευρώ μηνιαίως
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2019

Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής
Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
Ποσό: 850 ευρώ μηνιαίως
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2019

Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Design/Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου
Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
Ποσό: 850 ευρώ μηνιαίως
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2019

Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής
Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
Ποσό: 850 ευρώ μηνιαίως
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ