Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Διεθνές Συνέδριο: “Η Διεθνής Στροφή στη Διακυβέρνηση της Κινητικότητας και της Μετανάστευσης στη Δεκαετία του 1970″ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην Πίζα της Ιταλίας. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Πίζας, με διοργανωτές τον Καθηγητή Simone Paoli (Πανεπιστήμιο της Πίζας) και τον Δρα Emmanuel Comte (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Το συνέδριο θα εξετάσει τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις τάσεις της μετανάστευσης, τις αντιλήψεις και τις πολιτικές στη δεκαετία του ’70 καθώς και πώς έχουν συνεισφέρει στις τρέχουσες προκλήσεις γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Θα συζητήσουμε τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από χώρες στη Βορειοδυτική Ευρώπη, όπως η Δυτική Γερμανία, η Γαλλία, οι χώρες της Benelux και η Ελβετία. Οι χώρες αυτές μετακινήθηκαν σταδιακά από ενεργές πολιτικές προσλήψεων σε περιορισμούς στη μετανάστευση εργαζομένων με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης/δεξιοτήτων. Επιπλέον, το συνέδριο θα εξερευνήσει τη μεταστροφή στις πολιτικές μετανάστευσης στη Νότια Ευρώπη, η οποία εξελίχθηκε από ήπειρο μεταναστευτικών εκροών σε ήπειρο μετάβασης και προορισμού των μεταναστευτικών ροών, οδηγώντας σε περισσότερο περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης.

Θα εξετάσουμε την επιρροή της πολιτικής της ύφεσης (Détente) κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου στη μετανάστευση εντός της Ευρώπης και τις πολιτικές μετανάστευσης των χωρών εκτός της Ευρώπης, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών του Περσικού Κόλπου. Το συνέδριο θα αναλύσει επίσης τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στην καθιέρωση ενός συστήματος διεθνούς διαχείρισης της κινητικότητας των εργαζομένων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους ερευνητές που εργάζονται σε αυτή την επιστημονική περιοχή να συναντηθούν και να συζητήσουν τις ιστορικές και τρέχουσες εξελίξεις στις πολιτικές μετανάστευσης και τη διαχείρισή της και να εξερευνήσουν τις πιθανές λύσεις για τις τρέχουσες προκλήσεις γύρω από τη μετανάστευση. Ο στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε συμπεράσματα γύρω από τους κύριους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει την τρέχουσα κατάσταση και να αναγνωρίσουμε πιθανά μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει σήμερα.

Για να υποβάλετε την εργασία σας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και μια  σύντομη περίληψη (abstract) μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2023 στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]. Οι διοργανωτές της συνάντησης θα καλύψουν το κόστος διαμονής και ταξιδιού για τους συμμετέχοντες. Ελπίζουμε να σας καλωσορίσουμε στην Πίζα!

Μπορείτε να δείτε την πλήρη ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών εδώ.