Θερινό Σχολείο Οδυσσέας για το Δίκαιο και την Πολιτική της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

1-12 Ιουλίου 2019

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το Θερινό Σχολείο σχεδιάστηκε για να παρέχει στους συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη κατανόηση της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ από νομική άποψη. Όλες οι διαλέξεις είναι διαθέσιμες τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά και οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ποια γλώσσα θα ακολουθήσουν.

Εκτός από τα μαθήματα και τις επισκέψεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής σε μια ομάδα περίπου εκατό συναδέλφων συμμετεχόντων που ειδικεύονται στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Η ημερομηνία λήξης για τις αιτήσεις των Θερινών Σχολείων είναι η 15η Μαΐου 2019.

Διδακτορικό Σεμινάριο

Πέρα από τις τακτικές δραστηριότητες των θερινών σχολών, οι διδακτορικοί ερευνητές που θα συμμετάχουν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για το διδακτορικό σεμινάριο και να παρουσιάσουν το διδακτορικό τους έργο σε μία ομάδα μελών του δικτύου Οδυσσέας.

Υποτροφίες για πρόσφυγες & #refYOUee Crowdfunding καμπάνια

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία αντίδραση στην τρέχουσα κατάσταση του ασύλου στην Ευρώπη και αποσκοπεί να προσφέρει σε πολλούς σπουδαστές πρόσφυγες τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Προτίθεται να βοηθήσει τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην Ευρώπη, κυρίως επιτρέποντάς τους να συνεργαστούν με τους ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και να συνεχίσουν τις σπουδές τους, οι οποίες μπορεί να έχουν διακοπεί λόγω αναγκαστικής αποχώρησης από τη χώρα καταγωγής τους. Το Θερινό Σχολείο σκοπεύει να φιλοξενήσει 5 σπουδαστές προσφύγων και, για να επιτύχει αυτό το στόχο, έχει δημιουργήσει την εκστρατεία #refYOUgee crowdfunding.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Θερινό Σχολείο, τον τρόπο εισαγωγής και τη φύση του προγράμματος σπουδών, μπορείτε να βρείτε εδώ.