Η ευρωπαϊκή πύλη συνεργασίας για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και την Έρευνα “EuroPlan Portal” δημοσιεύει προκήρυξη για το διεθνές  μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων: Μέθοδοι και τεχνικές σχεδιασμού και διαχείρισης έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Στόχος του μεταπτυχιακού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες για να εργαστούν επιτυχώς στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, μέσα από την χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Το μεταπτυχιακό είναι διάρκειας 5 μηνών, λαμβάνει χώρα στην Φλωρεντία της Ιταλίας και απευθύνεται σε απόφοιτους όλων των επιστημονικών κλάδων και από όλον τον κόσμο. Κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού, όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε τρίμηνη πρακτική άσκηση σε 60 Οργανισμούς από 20 χώρες σε όλη την Ευρώπη, ως βοηθοί διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων, προκειμένου να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση του συνδυασμού μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου 2019.

Για την πλήρη προκήρυξη του μεταπτυχιακού, την φύση του προγράμματος σπουδών και τις πρακτικές λεπτομέρειες, δείτε εδώ.