Δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Γενική Γραμματεία του (Πρακτική Άσκηση Schuman) προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία προσπάθεια να δώσει ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης σε χιλιάδες νέους από όλη την ΕΕ, αλλά και να κάνει ευρύτερα γνωστό το έργο του.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση Schuman πρέπει:

  • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών,
  • να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου,
  • να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα,
  • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου,
  • να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ,
  • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου junior ή senior academia) πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

  • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου
  • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τις λεπτομέρειες της πρακτικής, δείτε εδώ.