Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του δυο (2) εκπαιδευόμενους/ες.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και για έξι (6) μήνες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή τους και οι συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν άμεσα.

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής με άρθρα και δελτία τύπου από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκαιρίες για πρακτική και δράσεις κινητικότητας στην Ευρώπη, ευκαιρίες για νέους/ες κ.α.
 • Διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
 • Διαχείριση των λογαριασμών στο TikTok και στο LinkedIn του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής
 • Παραγωγή πρωτοτύπου υλικού (πχ, σύντομα βίντεο, infographics) σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
 • Βοήθεια στην προετοιμασία και υλοποίηση εκδηλώσεων (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα
 • Ενδιαφέρον για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Άριστή γνώση και χρήση των social media και ιδιαίτερα γνώση της λειτουργίας του ΤΙΚ ΤΟΚ
 • Η γνώση δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο καθώς και προγραμμάτων δημιουργίας γραφικών /infographics θα εκτιμηθεί θετικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και δείγμα της δουλειάς τους από γραφικά, βίντεο ή/και infographic (αν υπάρχει) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ED-2022.

Συνεντεύξεις θα γίνονται καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.