Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει για 14 μήνες συνεργάτη/συνεργάτιδα πλήρους απασχόλησης για αναπλήρωση της θέσης Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων – Διοργάνωσης εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος λόγω άδειας μητρότητας.

Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουνίου 2017.

Η αμοιβή της θέσης θα εξαρτηθεί από τα καθήκοντα και τα προσόντα του/της υποψηφίου.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση στο χώρο των κοινωνικών επιστημών
 • Προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία στη συγγραφή κειμένων ανάλυσης, διοργάνωσης εκδηλώσεων, και δεξιότητα στην έρευνα
 • Άριστες διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Καλή διαχείριση χρόνου. Επιμέλεια, με προσοχή στην λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα
 • Εξοικείωση με θέματα κυρίως ευρωπαϊκής πολιτικής ή/και διεθνών σχέσεων. Η διεθνής εμπειρία θα είναι πρόσθετο προσόν
 • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – (άριστη γνώση Microsoft Word και Excel). Δυνατότητα ανανέωσης ιστοσελίδας και χρησιμοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν(χρήση word press)

Κύρια καθήκοντα:

 • Διοικητική υποστήριξη στους υπεύθυνους προγραμμάτων και την διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Συμμετοχή στην επικοινωνία και διάχυση των συμπερασμάτων των προγραμμάτων στα ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Διοργάνωση σχετικών με τα προγράμματα εκδηλώσεων (προετοιμασία, αποστολή και παρακολούθηση προσκλήσεων σε ομιλητές και συμμετέχοντες, συγγραφή δελτίων τύπου, σχέδιο προγράμματος, ξενοδοχεία, συνεδριακό χώρο κλπ)
 • Συνεργασία με τους εταίρους προγραμμάτων
 • Περιορισμένη έρευνα και ανάλυση δεδομένων όπου χρειάζεται

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1 Μαϊου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ACT.5.2017. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατ΄ επιλογήν, καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.